Categories
Jobb & Karriär

Digital kommunikation kan öka mobbningen på arbetet

– När vi inte kan se den andre minskar vår förmåga till empati och det är lättare för mobbning att uppstå. Vi kan uttrycka oss på ett annat sätt digitalt än vi gör ansikte mot ansikte, säger Rebecka Cowen Forssell.

Hon är forskare vid Malmö Universitet och har skrivit en handling om mobbning och nätmobbning på arbetsplatser. Hennes forskning visar att om en person är utsatt för kränkningar eller ignorerad av kollegor på den fysiska arbetsplatsen så är risken stor att hen även är det i företagets digitala sfär.

Rebecka Cowen Forssell delar in nätmobbningen i två olika kategorier. En passiv och exkluderande mobbning som främst sker genom att medarbetare utesluts ur mejlkonversationer eller på annat sätt exkluderas i den digitala kommunikationen. Den här kategorin är absolut störst. Den andra kategorin klassar Cowen Forssell som mer aktiv mobbning där människor använder sig av mer aggressiva och explicita uttryck, till exempel i stängda Facebookgrupper. Det förekommer oftare när de inblandade inte träffas personligen eller bara ses sporadiskt, medan den passiva mobbningen förekommer även då personerna möts fysiskt regelbundet. Hur ofta vi ses har alltså betydelse för hur mobbningen uttrycks.

Att en kollega avböjer en vänförfrågan eller inte följer en tillbaka behöver nödvändigtvis inte vara mobbning eller ens en medveten handling men det kan visa på existerande strukturer på arbetsplatsen.

– Det kan bli mycket mer tydligt på sociala medier där man kan se vilka vi väljer att följa och vilka vi inte följer. Den där känslan, som man kanske går och bär på, till exempel att en kollega verkar lyssna mer på en annan eller verkar mer intresserad av någon annan medarbetares uppmärksamhet kan bekräftas. Det kan tyckas trivialt men alla handlingar måste sättas i en kontext menar Cowen Forsell.

Många gånger kan det finnas ett generationsglapp mellan chefers användning och förståelse av nätet och yngre medarbetares, vilket kan göra det svårt för arbetsgivare att ta tag i de här frågorna och ligga steget före, tror hon.

Är arbetsgivare skyldiga att agera om mobbningen sker utanför arbetstid och på andra plattformar?

– Det kan vara svårt för företag och chefer att veta vart deras ansvar börjar och slutar. En arbetsgivare får kanske inte gå in och ha synpunkter på vad arbetstagaren gör på sin fritid men påverkar det arbetsmiljön kan arbetsgivaren ändå behöva hantera det.

Finns det tecken som tyder på att nätmobbningen eskalerat under pandemin?

– Jag känner inte till några studier som publicerats kring detta ännu. Men det är sannolikt att nätmobbningen ökar i takt med att det är via nätet vi interagerar.

Läs mer:
Så identifierar du digitala härskartekniker
Psykologen: Så hanterar du mobbning på arbetsplatsen
Lisa blev mobbad av chefen – fick sluta på jobbet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.