Categories
Vetenskap

Tre doser covidvaccin halverar risken att bli sjuk med omikron

I dag har knappt varannan svensk (45 procent) över 18 år fått sin tredje vaccinspruta. Det stod tidigt klart att två doser covidvaccin inte ger ett särskilt bra skydd mot att smittas med omikron. Dubbelvaccinerade personer är dock fortfarande skyddade mot att bli allvarligt sjuka, behöva sjukhusvård eller att avlida.

Nu visar flera nya studier att en tredje spruta med mRNA-vaccin (Pfizer-Biontech eller Moderna) även tycks minska risken att smittas och leder till att man blir lindrigare sjuk. Forskare i Qatar har undersökt hur väl en tredje boosterdos skyddat mot både infektion och sjukhusvård bland 2,2 miljoner personer i Qatar. Omikron är den dominerande virusvarianten i Qatar, och studien pågick till början av året.

Studien visar att den tredje sprutan halverar risken att bli infekterad och få symtom, jämfört med om man bara tagit två sprutor. Det spelade ingen roll vilket vaccin som fanns i sprutan, Moderna eller Pfizer-Biontech gav ungefär samma skyddseffekt.

– En tredje dos skyddar många mot infektion och bidrar därigenom troligtvis också till minskad smittspridning. Resultatet är kanske väntat, men talar ändå sitt tydliga språk: Att det är värt att ta den tredje dosen, säger Marcus Buggert, som är docent i immunologi vid Karolinska institutet.

Studien från Qatar är ännu inte granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift, och ska därför tolkas med viss försiktighet.

– Det är bra att studier nu börjar visa att tre sprutor verkligen skyddar mot omikron. Den nya varianten anses ju ”mildare”, men man får inte glömma att den fortfarande kan ge allvarlig sjukdom när många kommer att smittas, säger Marcus Buggert.

En brittisk studie i medicintidskriften The Lancet visade nyligen också en tydlig effekt på nivån av antikroppar som utvecklas i kroppen efter en tredje boosterdos med Pfizers vaccin. Nästan hälften (42 procent) av deltagarna i studien hade kvar mätbara nivåer av antikroppar efter två doser. Cirka tre veckor efter tredje dosen hade 96 procent av deltagarna mätbara nivåer.

Frågan är hur länge vaccinet skyddar mot omikron. En amerikansk, ännu ogranskad laborativ studie, visar att skyddseffekten mot omikron (mätt i antikroppsnivå) finns kvar åtminstone i upp till fyra månader. Andra preliminära resultat från studier bland befolkningen i både USA, Storbritannien och Israel visar att den tredje boosterdosen skyddar mot svår sjukdom och sjukhusvård i minst tre månader.

Marcus Buggert menar att vi i dag inte vet hur väl tre doser kommer skydda mot nya virusvarianter.

– Men det skulle förvåna mig om vaccinet inte skulle ha någon effekt mot framtida varianter, säger han.

Vaccination eller naturlig infektion?

Det finns många skäl till att satsa på vaccination snarare än att skapa sig ett skydd med hjälp av en naturlig infektion. Även om den variant som dominerar nu, omikron, antas ge lindrig sjukdom än delta. Det starkaste skälet är att risken för svår sjukdom och död minskar kraftigt med vaccination.

Ett annat skäl är att immuniteten varierar efter en naturlig infektion. Vissa får ett bra skydd, andra sämre. I praktiken saknas sätt att ta reda på vem som får vad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.