Categories
Svensk Politik

Trots S-löftet –regionala museer kostar fortsatt pengar

Med ett förslag i sitt valmanifest om att ”införa fri entré till regionala museer i hela landet” gick Socialdemokraterna till val år 2018. Det var en av drygt en handfull kulturpolitiska punkter i det sammanfattande programmet. Men trots att nästan hela mandatperioden gått har regeringen – numera endast bestående av S – hittills inte infört gratis inträde.

Jonas Hellberg är S-politiker i Region Kalmar län och ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd som företräder landets 24 regionala museer. Han är kritisk till att partiet inte bockat av punkten under sina år i regeringsställning.

– Jag är själv socialdemokrat och har pratat för det här vallöftet, så det är klart att jag tycker att det skulle ha genomförts, säger han.

Den regionala satsningen skulle ligga på över 100 miljoner kronor årligen, meddelade Socialdemokraterna inför valet för fyra år sedan. Två år tidigare hade S-MP-regeringen återinfört gratis inträde på flera statliga museer. En del länsmuseer har infört fri entré på eget bevåg – men har fått finansiera intäktsbortfallet själva, säger Jonas Hellberg.

Han vill framöver se öronmärkta och sökbara statliga medel för regionala museer, men tycker att man ska kunna testa olika sätt att nå ut till fler invånare.

– Där man dels kan använda pengarna för att sänka eller ta bort avgiften, dels för att arbeta mer anpassat mot grupper som inte går på museum över huvud taget.

Samtidigt framhåller Hellberg att coronapandemin har gjort mandatperioden ”mycket svårare” än tänkt. Han anser därför att det är rimligt att regeringen prioriterat vissa särskilda stöd. Därtill har anslagen till den så kallade kultursamverkansmodellen ökat, genom vilken regionerna får en statlig peng att fördela till kulturverksamheter.

– Det är väldigt bra och ett trendbrott. Men det måste fortsätta, uppräkningar från staten till samverkansmodellen är fortfarande pinsamt låga.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) skriver i en kommentar till DN att mandatperioden ”tyvärr” har påverkats av pandemin.

”Därför har regeringens fokus varit att stävja smittan, rädda jobb, företag och verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Statens bidrag till regional kultur går via kultursamverkansmodellen. Redan i dag är det många regionala museer som har fri entré. Kulturdepartementet har en löpande dialog med de regionala museerna.”

Hon nämner inte i fall arbetet med en fri entré-reform kan komma att tas upp före mandatperiodens slut.

Läs mer:

Hälften så många museibesök under 2021 som före pandemin

Tekniska museet tvingas återbetala miljoner i coronastöd

Nordiska museet och Sörmlands museum kan bli årets europeiska museum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.