Categories
Ekonomi

Rekordvinst för Handelsbanken

”När vi summerar det fjärde kvartalet är det ännu ett bra resultat, faktiskt det bästa i bankens 150-åriga historia. Intäkterna växer snabbare än kostnaderna, räntabiliteten ökar och kunderna är nöjda, som det ska vara i Handelsbanken”, skriver hon i en kommentar till TT.

”Intäkterna växer precis där vi vill att de ska växa. Kostnaderna är under kontroll och kreditkvaliteten och kapitalpositionen mycket stark samtidigt som vi investerar långsiktigt i ännu bättre kundupplevelse”, tillägger hon.

Handelsbanken redovisar ett lyft för rörelsevinsten till 6369 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Den hamnade därmed marginellt under snittprognosen bland analytiker, men jämfört med vinsten på 5378 miljoner kronor under motsvarande period i fjol var det ett rejält lyft – på nästan en miljard.

Nettovinsten steg samtidigt till 5236 miljoner kronor, mot 4370 miljoner kronor ett år tidigare. Nettovinsten var högre än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en nettovinst på cirka 4940 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

I bokslutet för 2021 föreslår Handelsbankens styrelse en utdelning till ägarna på 5 kronor per aktie. Bland analytiker låg snittprognosen på drygt 7 kronor i utdelning enligt Bloomberg.

”Vi vill fortsätta växa och utveckla banken och investera inom de områden där vi ser potential för fortsatt tillväxt. Därför är det viktigt med finansiell styrka och flexibilitet”, skriver Carina Åkerström i en kommentar om utdelningen.

”Vi vill kunna ta initiativ och ta till vara på möjligheter. Självklart ska vi dela ut pengar banken inte behöver. Och vårt måltalsintervall ligger fast”, tillägger hon.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, blev under fjolårets fjärde kvartal 7503 miljoner kronor. Det kan jämföras med 7244 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2020.

Provisionsnettot lyfte till 3163 miljoner kronor, mot 2884 miljoner kronor ett år tidigare.

Kreditförlusterna föll till 9 miljoner kronor, vilket kan ställas mot 92 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020.

Enligt Åkerström är den positiva utvecklingen ett resultat av den plan för kostnadsreduktion och tillväxt som banken lade fram för tre år sedan.

”Vi såg redan tidigare att kostnaderna går ner, nu ser vi att intäkterna växer. Inom bolån, företagsfinansiering och kapitalförvaltning fortsätter vi utveckla vårt erbjudande mot kund, inte minst digitalt. K/I-talet och räntabiliteten förbättras. Intäkterna växer nu snabbare än kostnaderna”

Aktien i Handelsbanken, med Industrivärden som storägare, har gått upp med 3,6 procent sedan årsskiftet. Detta medan konkurrenter som SEB och Swedbank följt med nedåt i räntefrossan som skakat Stockholmsbörsen.

Läs mer: Så tror bankekonomerna om framtiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.