Categories
Ekonomi

Arbetslösheten fortsätter att falla

På ett år har ungdomsarbetslösheten minskat med 19000 personer. I slutet av januari var drygt 43000, eller 9,1 procent av arbetskraften, i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. För ett år sedan var andelen 11,8 procent, visar Arbetsförmedlingen senaste månadsstatistik.

Och det finns alla möjligheter till att läget ljusnar ytterligare för de yngre på jobbmarknaden, enligt myndighetens bedömning.

Det är brist på arbetskraft i många branscher. När nu pandemirestriktionerna lyfts väntas ett extra sug på arbetskraft i hotell- och restaurangbranschen, liksom i nöjes- och eventindustrin, där många ungdomar ofta får sina första jobb, enligt Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef på Arbetsförmedlingen.

Som vanligt påpekar Arbetsförmedlingen vikten av utbildning – de som har svårt att få ett jobb saknar ofta en gymnasieutbildning.

Totalt sett låg arbetslösheten vid det senaste månadsskiftet på 7,3 procent, ner från 8,8 procent ett år tidigare. Nedgången har skett bland både inrikes och utrikes födda.

Att läget på arbetsmarknaden är förhållandevis ljust syns även i andra siffror. Varseltalen ligger kvar på historiskt låga nivåer, 1440 personer varslades om uppsägning i januari, cirka 2000 färre än januari i fjol.

Däremot är det fortsatt dystert för de som står längst bak i kön. Långtidsarbetslösheten ökar visserligen inte längre, men minskar bara marginellt. Jämfört med januari i fjol har ungefär lika många, 179000, varit utan ett jobb mer än tolv månader. De utan jobb i två år eller mer fortsätter att bli fler, enligt Arbetsförmedlingen.

Läs mer: Marja lämnade jobbet som flygvärdinna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.