Categories
Ekonomi

FN-experter uppmanar Sveriges regering: ”Säg nej till Kallak-gruvan”

Skrivelsen, som DN har tagit del av, är upprättad två FN-experter – en expert på urfolksrättigheter och en på mänskliga rättigheter och miljö. I ett gemensamt uttalande konstaterar de att en gruva i Kallak/Gállok skulle hota såväl urfolksrättigheter som miljön. De understryker också särskilt en stark oro mot avsaknaden på konsultationer ”i god tro” med samiska representanter och att det inte finns något samiskt samtycke till gruvan.

”Vi är djupt oroade över det möjliga gruvprojektet i Gállok, som hotar urfolket samernas rättigheter och skyddet för miljö och kulturarv”, skriver de och understryker särskilt risken för världsarvet Laponia.

”Vi beklagar att den svenska regeringen fortfarande överväger möjligheten att godkänna ett koncessionstillstånd för gruvan, trots att många myndigheter, expertorgan och berörda samhällen har framfört allvarliga invändningar.”

Tilda Pontén är jurist på Civil Rights Defenders, CRD, och har följt Gállokärendet nära under flera års tid. Enligt henne är det här sannolikt första gången FN:s särskilda rapportörer skickar en individuell kommunikation som rör samers rättigheter, till den svenska regeringen.

– Det säger en del om hur allvarligt man ser på ärendet. Uttalandena är en väldigt tydlig signal från FN till regeringen om att sätta stopp för gruvplanerna i Gállok, säger hon.

– Det är ett tungt uttalande som återspeglar den kritik vi och många andra aktörer har framfört genom åren. Om regeringen beviljar ett tillstånd i det här läget är det svart på vitt att det sker i strid med Sveriges åtaganden om urfolksrättigheter.

I skrivelsen noterar experterna att näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) uttryckt att Socialdemokraterna ”älskar gruvor” och utlovar ett snart besked i Kallak-ärendet. Det noteras också att det tidigare har uttryckts oro över att det finns nära band mellan gruvbolag och högt uppsatta politiker, däribland att tre tidigare ministrar i nuläget sitter i ledningen för stora svenska gruvbolag.

Det är inte första gången Sverige får kraftig kritik från ett FN-organ för hur mineralpolitiken slår mot urfolket samerna. I slutet av 2020 uppmanade FN:s rasdiskrimineringskommitté Sverige att dra tillbaka gruvtillståndet för den omdiskuterade nickelgruvan i Rönnbäcken utanför Tärnaby. Dessutom uppmanades Sverige att ändra i minerallagen och garantera samers rätt till kultur.

För bara några veckor sedan antog Sveriges riksdag en ny konsultationsordning som ska gälla vid frågor som rör samiska rättigheter. I skrivelsen från FN noteras detta och man skriver att ett godkännande at gruvan i Kallak/Gállok trots den intensiva kritiken, skulle äventyra det framtida förtroendet i dialogen med de samiska intressenterna.

– Vi har varit kritiska mot konsultationsordningen. Men nu finns den och även om den inte gäller nu, måste regeringen förstås visa vad man menar med den, säger Jenny Wik Karlsson, verksamhetsjurist på Svenska samernas riksförbund, SSR.

I slutet av skrivelsen uppmanar FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den svenska regeringen att senast den 4 april inkomma med svar på åtta olika frågor för att ärendet ska kunna utredas vidare.

Regeringen uppmanas också vidta nödvändiga åtgärder i väntan på att processen är avslutad – för att stoppa de påstådda kränkningarna och säkerställa att de inte upprepas. Men regeringen har inga planer på att invänta FN-processen innan de fattar beslut.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, lämnar en skriftlig kommentar via sin pressekreterare:

”Ärendet om ansökt bearbetningskoncession är ett förvaltningsärende som hänskjutits till regeringen av bergmästaren för avgörande. Handläggningen och beredningen av ärendet pågår enligt svensk lagstiftning och kommer att fortsätta oberoende av den inkomna skrivelsen.”

Miljöpartiet, som vill stoppa etableringen i Kallak och tidigare har KU-anmält Karl-Petter Thorwaldsson för uttalanden om gruvan, anser att det skulle vara oerhört skamligt om regeringen går vidare.

– Kritiken från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter är anmärkningsvärt skarp och slår fast att Sveriges regering måste säga nej till den här gruvan. Jag anser att det inte finns några alternativ än att göra just det, säger språkröret Märta Stenevi.

– Det handlar om en fyndighet av järnmalm som har något eller några decennier av verksamhet. För det vill man omöjliggöra rennäring i hela det här området och slakta den orörda natur som finns där. Det skulle innebära en enorm skada på natur och kultur.

DN söker Beowulf Minings vd Kurt Budge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.