Categories
Sapmi

Kulturministern ser svårigheter att sluta exponera utsatta samer

Bilder som SVT Sápmi inte visar med hänsyn till alla som mår dåligt av att se hur anfäder behandlats under början av 1900-talet finns för allmän beskådan vid Uppsala universitet.

När det nu höjs röster om att bilderna borde tas bort, eller åtminstone inte exponeras som de gör idag, pekar ministern på svårigheter att värna grupperna på grund av forskningens storlek.

– Rasbiologiska institutet rör inte bara den samiska urfolket utan är en bred forskning. Det finns alltid en risk när man bryter ut en del ur en hel forskning.

Hör ministerns resonemang i en intervju i klippet ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.