Categories
Sverige

Göteborg: Bubblor varnar Universeums fiskar för sprängningar

Nio minuter över tio på fredagsförmiddagen sätter det igång. I västkustakvariet på Universeum täcks glasväggarna av små, små luftbubblor som släpps ut via en trädgårdsslang och stiger mot ytan. Som på beställning ändrar fiskarna beteende. Från att ha varit utspridda på olika nivåer i akvariet söker de sig nu till varandra. De samlas i mitten och närmar sig botten.

En minut senare hörs och känns en kraftig, dov smäll. Lika fort är bubblorna borta och fiskarna sprider ut sig akvariet igen.

– Vårt främsta mål är att skydda dem från stress, säger marinbiologen Terese Swartz.

Miljardprojektet Västlänken, tågtunneln som ska gå igenom centrala Göteborg, beräknas vara klart 2026. I veckan påbörjades sprängningarna till den blivande Korsvägen-stationen, intill Svenska Mässan och Lisebergs entré.

Här ligger också vetenskapscentret Universeum, som bland annat rymmer en akvariehall med hundratals fiskarter. De senaste åren har det utförts en hel del sprängningar i området, något som verkar ha gjort fiskarna oroliga, vilket SVT Väst rapporterade tidigare i veckan.

– Vi kan ju bara observera och se vilka reaktioner fiskarna får. Och där kan man se att de simmar iväg och andas snabbare när tryckvågen kommer, säger Terese Swartz.

För att sprängningarna ska göra minsta möjliga påverkan på fiskarna har de därför infört ett system som ska hålla dem lugnare och mildra tryckvågen i vattnet – en bubbelridå. Det finns ingen vetenskap som stödjer att systemet fungerar, men enligt Terese Swartz har hon och hennes kollegor sett att det ger effekt.

– Vi har sett att det har blivit mindre reaktioner när bubbelridån är på, säger hon och förklarar att de via ett mätinstrument som registrerar tryckvågen också kunnat se att effekten av tryckvågorna blir mindre kraftiga när bubbelridån är aktiverad.

Bubbelridån har använts sedan våren 2020 då Trafikverket, som ansvarar för Västlänkenbygget, började spränga inne i berget precis under Universeum. Parterna kom då överens om tider och nivå för sprängningarna, anpassade för att störa fiskarna så lite som möjligt.

– Nu när vi ska spränga i det öppna schaktet har vi valt sprängtiderna utifrån vad djuren på Universeum är vana vid, säger Olof Lönnehed, kommunikatör på Trafikverket och ansvarig för Korsvägen-projektet.

Med start i veckan och drygt ett år framöver kommer man att utföra sprängningar i princip varje vardag. Det är sista etappen innan stationens betongplattform kan börja byggas, 20 meter ner under jord. Utöver anpassningarna till fiskarna har Trafikverket tagit hänsyn till vilka tider som fungerar för kollektivtrafiken. Varje sprängning innebär en logistisk process.

– Vi har drygt 20 vakter som fysiskt stannar all trafik – fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Ingen får vistas inom 50 meter från sprängningen. Men det är inga större störningar, stoppet är ungefär fem, sex minuter, säger Olof Lönnehed.

En halvtimme innan varje sprängning skickas också ett sms iväg från Trafikverket till Universeums personal och styrsystem, som aktiverar en timer. Timern aktiverar i sin tur bubbelridån en minut före sprängning.

Marinbiologen Terese Swartz tror att en mindre stressig period väntar när tunnelsprängningarna nu är över – åtminstone för fiskarna.

– Det påverkar människorna mycket mer nu. Men för oss var det jobbigare när sprängningarna var under oss på ett annat sätt. Och en tunnelsprängning håller på lite längre, så det blir en längre stressperiod för fiskarna, säger hon.

Läs mer:

Ingen ”Evig anställning” i Göteborg – Konstrådet kritiserar Trafikverket

Demokraterna i Göteborg: ”Stoppa bygget av Västlänken”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.