Categories
Sverige

Har namnet Oxhålshamnen med oxar och hål att göra?

Hej Eva-Karin! Jag bor på Stora Essingen vid Oxhålshamnen.

Flera av mina vänner undrar varifrån begreppet Oxhålet kommer. Finns någon sägen om samband mellan oxar och hål? Tacksam om du kunde skapa klarhet. /Börge Österholm.

Svar: Det finns många udda namn på Stockholms karta och Oxhålshamnen hör definitivt dit om du frågar mig.

Oxhålet är det inofficiella namnet på sundet mellan Brommalandet och Stora Essingen. I Hans Harléns ”Stockholm från A till Ö” (utgiven av Brännkyrka hembygdsförening 1998) kan man läsa att detta sund är åtminstone 140 meter brett, cirka en kilometer långt och ungefär 20 meter djupt.

I boken kan man också läsa om både Oxhålsberget, Oxhålsbron (där tvärbanan går) och Oxhålshamnen. Däremot ingenting om hur själva namnet har uppkommit.

Jag kontaktade Kristian Rosengren, lantmätare på stadsbyggnadskontoret, men han hittade ingen information om bakgrunden till namnet.

– Däremot omnämns det som ”ett gammalt burleskt skepparnamn” i namnberedningens protokoll 1924 i samband med att man föreslog de relaterade namnen Oxhålshamnen och Oxhålsberget, säger Kristian Rosengren och påpekar att namnet finns med på en lantmäterikarta redan 1743.

Intill hamnen ligger det ett bad som anlades redan på 1930-talet. Från början var det ett litet strandbad som så så småningom kompletterades med både hopptorn och flytbrygga. På grund av utökad båttrafik är badet numera endast ett så kallat bryggbad.

Intill badbryggan finns en informationstavla, uppsatt av Stockholms stad, med tips om att ta en promenad längs Stora Essingens stränder där det finns finns mycket att upptäcka, inte minst arkitektoniskt. Promenaden är cirka 3,5 kilometer lång.

Läs mer:

Vart tog skulpturen som stod på Brunkebergstorg vägen?

Varför saknas så många nummer i skaldernas kvarter?

Fråga Eva-Karin om Stockholm

Skicka frågor till [email protected] och skriv gärna i ärendefältet vad frågan gäller, till exempel staty, gatunamn, idrott. Eller: Eva-Karin Gyllenberg, DN, 10515 Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.