Categories
Böcker

Martin Hellström läser tre studier om läsning

”Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext”

Maria Larsson

Högskolan Dalarna

I Gustav Borsgårds ”Litteraturens mått” beskrevs gymnasielärares kreativa förhållande till läroplanens mål med skönlitterär läsning, och samma frågor borrar Maria Larsson i. Lärarens idéer om litteraturens betydelse stämmer inte alltid överens med det ”performativa trycket”, avhandlingsvokabulär för bland annat bedömning och betyg. Genom många och långa intervjuer blottläggs svårigheten med att både väcka entusiasm för läsning, och värdera elevens föreställningsförmåga. ”Viktig läsning” utgör viktig läsning för alla med intresse för ungdomars läsning.

”Litteraturundervisning och interkulturella möten”

Lotta Bergman, Eva Bringéus, Catarina Economou

Studentlitteratur

En viktig del i Maria Larssons studie är valet av skönlitteratur, och det behandlas också här, där det visas hur det mångkulturella klassrummet kan få en motsvarighet i litteraturvalet. Hur utmanar man elevernas tänkande, men också lärarens, vill kapitel såsom ”Utanför bekvämlighetszonen” svara på. Boken ansluter inte till idén om att ”bara de läser är det bra”, utan sätter upp mål, idéer och visioner som räcker långt.

”(O)ändligt vatten. En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor”

Teresa Elkin Postila

Stockholms universitet

Har detta med litteratur att göra? Finns det bilderböcker om vatten med bland plaskandet som skildras? Nej, men här ses barnens berättelser om vad de upplever och känner, vilket inspirerar. ”Kännare” är ett utmärkt ord, inte en expert, men heller ingen oerfaren. Efter experternas, lärarnas, tankar i de två andra böckerna, blir man sugen på ”kännarnas” tankar om litteratur. Vågar man släppa dem lösa bland baljor och bassänger kan man också göra det i boklådan. Teresa Elkin Postilas avhandling kan därför ses som en kunskapsbrunn även för oss som söker skönlitteraturens porlande källa.

Läs mer av Martin Hellström och mer om barnböcker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.