Categories
Vetenskap

Ny upptäckt: Schimpanser lägger insekter i sina sår

Vid 19 tillfällen har en forskargrupp observerat det unika beteendet hos en grupp schimpanser i Loango National Park i Gabon i Centralafrika.

– De fångar insekter från luften eller från undersidan av ett blad som de först stoppar mellan sina läppar och sedan i såret. Ibland använder de sina fingrar för att flytta runt insekten i såret och ibland flyttar de även insekten mellan munnen och såret ett par gånger, säger Simone Pika som är en av forskarna som leder forskningsprojektet.

Kan vara smärtstillande

Insektsarten som schimpanserna använder har ännu inte identifierats, men Simone Pika och de andra författarna till artikeln som publicerats i Current Biology tror att den kan ha medicinska effekter.

– Det kan vara så att en schimpans en gång försökte jaga bort en insekt, råkade krossa den och upptäckte att den lindrar smärta. Det kan också vara så att den får såret att läka fortare. Nästa steg i forskningen är att försöka identifiera insektsarten, säger Simone Pika.

Kulturellt beteende

Schimpanser lär sig ofta tekniker och förmågor av varandra, så kallade kulturella beteenden. Dessa beteenden har ofta någon fördel för schimpanserna, men inte alltid.

– Det är möjligt att det här beteendet inte har någon medicinsk funktion och att man plockar upp beteendet helt enkelt för att man ser någon annan göra det, att det är så man gör i den här gruppen, säger Tomas Persson, kognitionsforskare vid Lunds universitet som studerar människoapors beteenden.

Visar sina sår

Det är vanligt att schimpanser har sår och andra skador till följd av konflikter med andra schimpanser.

– Schimpanser är väldigt intresserade av sår, både sina egna och andras. De är väldigt noggranna att rengöra sår och att plocka i dem. De visar ofta upp sina sår för varandra, och verkar vilja bli putsade i såren, säger Tomas Persson.

Äter sköldpaddor

Olika grupper av schimpanser har ofta olika unika kulturella beteenden. Ett annat beteende som bara har observerats hos schimpansgruppen i Loango National Park är att de krossar sköldpaddors skal mot trädstammar för att komma åt köttet.

– Jag tror att vi bara är i början av att förstå schimpansers komplexa och varierande beteende. Därför är det viktigt att vi skyddar dem och deras värdefulla habitat, säger Simone Pika.

Se tre av schimpansgruppens speciella beteenden i videon ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.