Categories
Inrikes

Miljötillstånd hinder i försvarets upprustning

I en rapport från FOI lyfts utdragna tillståndsprocesser, för till exempel bygglov och miljötillstånd, och lokala intressen fram som ett potentiellt problem när Försvarsmakten nu ska rustas upp. Miljötillstånden för till exempel skjutfält avgör var, när och hur mycket man får öva och skjuta, och ett sådant kan ta tid att få.

– Den förväntansbild man ska ha över hur lång tid det tar att få ett nytt miljötillstånd är sju till tio år, säger Herman Magnusson på FOI och en av dem som står bakom rapporten.

Boende kan överklaga

2018 återinvigdes Gotlands regemente vid Tofta skjutfält. Region Gotland har välkomnat återetableringen, men den har inte varit friktionsfri.

– Det har kommit i konflikt med en del av regionens intressen. Påverkansområdet som kommit till runt Tofta skjutfält har blivit mycket större än vad regionen hade hoppats på, säger Gunnar Gustafsson, stadsarkitekt på Region Gotland.

Skjutfältet har ett tillfälligt miljötillstånd men flera önskemål från Försvarsmakten – till exempel att öva under sommaren – ligger och väntar på beslut hos regeringen sedan 2019 efter att Region Gotland och boende överklagat.

Enligt Försvarsmakten överklagas de flesta av deras miljötillstånd och just nu har sex tillstånd, inklusive Tofta skjutfält, gått hela vägen från länsstyrelse via mark- och miljödomstolen till regeringen.

Aktiva miljötillstånd

Försvarsmakten kan inte ställa upp på någon intervju men i ett mail sammanfattar man situationen så här:

“Långdragna tillståndsprocesser försämrar Försvarsmaktens möjligheter att kunna anpassa produktionsförutsättningar på krigsförbanden, till exempel när antalet värnpliktiga ska öka förhållandevis snabbt”.

Försvarsmakten har tidigare i en hemställan efterfrågat förtur hos Länsstyrelsen och möjlighet att gå direkt därifrån till regeringen.

Även regementen i bland annat Kristinehamn, Sollefteå, Falun och Östersund återetableras just nu, platser där det finns aktiva miljötillstånd. Det gör det lättare att dra igång menar Herman Magnusson.

– Det som Försvarsmakten behöver analysera nu är om det täcker verksamheten man vill bedriva. Vill man ha förändrad verksamhet behöver man ha ett nytt miljötillstånd och det riskerar att göra att det drar ut på tiden och att man inte kan genomföra all den planerade verksamheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.