Categories
Sverige

Paviljong ”från Dalarna” byggdes av migrantarbetare i Dubai

Det är i öknen strax utanför Dubai i Förenade Arabemiraten som en 4,4 kvadratkilometer stor temporär stad byggts upp för världsutställningen Expo 2020. Den pågår sedan oktober i fjol fram till mars i år och marknadsförs som världens mest hållbara världsutställning.

Europaparlamentet har uppmanat till bojkott på grund av landets människorättskränkningar. Enligt UD:s egen rapport tillämpas sharialagar och tortyr, homosexuella riskerar dödsstraff och människorättsaktivister fängslas.

Ändå har Sverige valt att lägga den, enligt regeringen, största exportsatsningen någonsin här. Regeringen satsar nära 150 miljoner kronor, visar DN:s granskning. Näringslivet, med storbolag som ABB, LKAB, Sveaskog, Ikea och Saab, uppges bidra med lika mycket. Hittills ligger kostnaderna totalt på 250 miljoner kronor.

På ”Sveriges dag” i december uppträdde Molly Sandén och både kung Carl XVI Gustaf talade och utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) talade om Sveriges hållbarhetsfokus.

Större delen av budgeten har gått till att bygga och driva den svenska paviljongen ”The Forest”, som ska visa upp svenskt hållbart skogsbruk, och där branschorganisationen Skogsindustrierna, Svenskt Trä, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra är partners.

”Paviljongen är byggd helt i trä från skog i Dalarna”, har regeringen beskrivit på sin hemsida. Men när DN ställer frågor om träets ursprung till den svenska världsutställningskommittén, en särskild myndighet som tillsatts för evenemanget, visar sig träet inte bara komma från Sverige utan även från Österrike, Baltikum och Ryssland.

”Det visade sig att Tryckfelsnisse hade varit framme på regeringens hemsida. Skrivningen är nu justerad”, skriver kommittén till DN.

DN:s granskning visar att migrantarbetare från bland annat Kamerun, Pakistan, Bangladesh och Indien har arbetat med bygget och driften av paviljongen.

Utländska arbetstagare utgör 80 procent av befolkningen i Förenade Arabemiraten, och de pekas av UD ut som en särskilt utsatt grupp som ofta lever under slavliknande förhållanden under det så kallade kafala-systemet, som används för att kontrollera arbetare.

”Löner och villkor för samtliga som arbetar och har arbetat för den svenska paviljongen är i linje med lokala lagar och regler”, skriver kommittén i ett mejl.

DN har bett om att få ta del av exempel på anställningskontrakt för en arbetare från Kamerun, men får svar att dessa anställts av en underentreprenör. I stället får DN ett kontrakt för en murare från Indien som varit med i bygget, med en månadslön på motsvarande 2200 kronor och en arbetstid på 48 timmar i veckan.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg uppger att hon lyft frågan om arbetares rättigheter på ett seminarium och med den emiratiske arbetsmarknadsministern.

Är ni säkra på att inga arbetare som byggt den svenska paviljongen har arbetat under slavliknande förhållanden?

– Vi har varit väldigt noggranna med detta, att vi både får göra inspektioner och att vi har dialog med svenska fackförbund, Byggnads, att de på plats får göra inspektioner. Sverige har väldigt aktivt använt den här möjligheten till att påverka arbetstagarnas rättigheter och situationer där nere.

Byggnads uppger dock till DN att man inte utfört någon inspektion på plats, på grund av pandemin.

DN får ta del av inspektionsrapporter från 2019–2020 gjorda av de lokala arrangörerna från Dubai, och av ett italienskt bolag baserat i Dubai, där arbetsgivarens hr-chef deltog under inspektionen. Rapporterna visar bland annat att:

● Arbetare jobbade över 60 timmar i veckan.

● Fackliga arbetsrepresentanter valdes ut av arbetsgivarna.

● Över hundra arbetare bodde tillsammans och levde på mindre än fyra kvadratmeter var. Kackerlackor fanns i sovsalar, kylskåp och matsalar.

● Arbetsgivare förvarade migrantarbetarnas pass inlåsta i kassaskåp.

Då arbetsgivaren hade en policy om att arbetarna får tillbaka sina pass på begäran ansågs proceduren följa emiratisk lag. Övriga punkter uppges ha åtgärdats vid uppföljande inspektioner.

Europaparlamentet uppgav i september att ”omänskliga metoder” använts mot arbetare som blivit ifråntagna sina pass under förberedelserna inför Expo 2020.

Men utställningskommitténs generalkommissarie Jan Thesleff tillbakavisar att det skulle vara fallet med migrantarbetarna som byggt Sveriges paviljong.

”I vissa fall har arbetstagare själva valt att förvara sina pass i arbetsgivarens kassaskåp och i dessa fall har arbetsgivaren åtagit sig att skyndsamt kunna lämna tillbaka passen till arbetstagarna när de så önskar. Inga rapporter om att detta inte har fungerat har inkommit”, skriver han i ett mejl till DN.

Om att arbetarna jobbat över 60 timmar i veckan skriver Thesleff att arbetarna kompenserats med ledighet i efterhand.

Facket Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm har fått ta del av DN:s material.

–Man har använt sig av ett Dubai-baserat företag för att göra inspektioner som har väldigt låg transparens för tredje part. När vi förhindrades att vara på plats på grund av pandemin satte man istället upp webb-kameror. Och bara då kunde vi se att viktigt fallskydd saknades, säger han och fortsätter:

–För att verkligen få reda på sanningen måste man prata med migrantarbetarna, utan någon överrock från arbetsgivarna. Från vårt arbete i Qatar har vi lärt oss att det då brukar komma fram helt andra berättelser än vad man kan läsa i inspektionsdokumenten. Här har man i allt väsentligt låtit arbetsgivaren granska sig själv.

På hemsidan för den svenska paviljongen ligger en film med bland annat Greta Thunberg, där hon uppmanar till att lyssna på vetenskapen. Hon uppger till DN att hon inte tillfrågats om att medverka, och att evenemanget inte är något som hon vill ställa sig bakom.

Kommittén understryker till DN att filmen är framtagen av nyhetsbyrån AP och handlar om hela världsutställningen.

”Vi har inte aktivt marknadsfört det svenska Expo-deltagandet med Greta Thunberg; hon råkar helt enkelt vara med i ett större klipp som också berör Expo 2020”.

Flera forskare ifrågasätter såväl den sociala som den ekologiska hållbarheten kring evenemanget. En av dem är Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

– Själva idén med en världsutställning känns som från förra århundradet. Att man bygger upp något tillfälligt, dit människor från hela världen ska flyga är inte förenligt med hållbar utveckling.

Han tar även upp kränkningar av mänskliga rättigheter.

– Det finns en stor risk att Sverige med sitt deltagande bidrar till greenwashing – att sälja ett ohållbart evenemang genom att kalla det hållbart.

Anna Hallberg uppger till DN att hon ser kritiken mot att en temporär ökenstad byggs upp som en viktig fråga, varför Sverige vill visa upp hållbara alternativ med trä, avloppshantering och elektrifierade transporter.

– Jag kan förstå att vissa paviljonger kan uppfattas som lite mer konservativa och inte så hållbara i sitt tänk och då är Sverige en motpol till detta.

Fakta. Kafala-systemet

Kafalasystemet kallas även ”sponsringssystemet” är ett juridiskt system i Jordanien, Libanon och de flesta arabiska Gulfländerna som ger privatpersoner och företag nästan total kontroll över migrantarbetares anställning och immigrationsstatus, genom att klassificera dem som sponsorer.

Sponsorn står för resekostnader och tillhandahåller bostad. Arbetare behöver ofta sin sponsors tillstånd för att byta jobb, avsluta anställningen och komma in i eller lämna värdlandet. Att lämna arbetsplatsen utan tillstånd är ett brott som kan leda till fängelse eller utvisning, även om arbetstagaren flyr från missförhållanden, och systemet liknas vid modernt slaveri.

Europaparlamentet konstaterar att ”omänskliga metoder” används mot migrantarbetarna, som utgör 80 procent av befolkningen i Förenade Arabemiraten, och att kränkningarna ökade under covid-19-pandemin. I samband med förberedelserna inför Expo 2020 tvingade företag och byggföretag arbetare att skriva under oöversatta dokument, de konfiskerade deras pass, lät dem arbeta extremt många timmar i osäkra väderförhållanden och tillhandahöll ohälsosamma boenden.

Källor: Utrikesdepartementet, Council on Foreign Relations, Europaparlamentet, Human Rights Watch.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.