Categories
Utrikes

Rekordmånga nyfödda tvångsadopteras i Danmark

Från att ha tvångsomhändertagit ett till tre nyfödda barn per år för bortadoption i Danmark, har det skett en explosionsartad utveckling. 30 barn tvångsomhändertogs under 2020 och 29 barn under 2021. Utvecklingen har väckt uppmärksamhet i Danmark.

Det här är inte första gången danska politiker försökt förenkla för tvångsomhändertaganden. Det gjordes lagändringar både 2009 och 2015, men de fick inte önskad effekt.

– Det har funnits ett attitydmotstånd i systemet mot att avskilja barn från sina föräldrar. Siffrorna tyder på att den inställningen håller på att förändras, säger lektor Hanne Hartoft på juridiska institutet vid Ålborgs universitet till Kristeligt Dagblad.

Nytt lagförslag bakom

Våren 2021 ställde sig alla politiska partier, utom ett, bakom överenskommelsen ”Børnene Først” som innebär omfattande förändringar av de lagar som gäller barn och ungdomar. Utöver att underlätta adoptioner ska det bland annat satsas på mer rådgivning till föräldrar och barnets rätt ska stärkas.

Lagförändringarna förväntas inte bli fullt genomförda förrän under 2023, men social- och äldreminister Astrid Krag (S) är tillfreds med de processer som arbetet med lagförslaget och statsministerns uttalande satt i gång.

– Jag är nöjd med att man gör det som är rätt för barnet och tar till de åtgärder som behövs, säger Astrid Krag i en intervju med Danmarks Radio.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.