Categories
Sverige

Antalet iva-patienter kvar på samma nivå som i december

För mindre än en vecka sedan togs de flesta restriktionerna bort. Men smittspridningen är fortsatt hög och läget på sjukhusen i Stockholm är fortfarande ansträngt. Chefläkare Johan Bratt ser en kombination av tre olika faktorer som belastar vården just nu.

–För det första så har vi 583 patienter med covid-19 som vårdas på våra sjukhus, vilket belastar rejält. Det andra är att vi har mycket personal som är sjuk eller vabbar, även om vi har börjat få tillbaka en del av dem. Och dessutom är det många som behöver vård på grund av halkskador av olika slag, säger han.

Under de första nio dagarna i februari rapporterades 903 fallskador på snö och is, vilket gjort att behovet av ortopeder har ökat och väntetiderna för den typen av operationer har blivit längre.

Antalet personer som vårdas på intensivvårdsavdelning har legat stadigt på runt 30 personer sedan december. Även om det inte syns en tydlig nedgång tycker Johan Bratt att den siffran är hanterbar i jämförelse med hur det varit tidigare.

– Antalet som behöver intensivvårdas har legat plant under fjärde vågen, men det hackar lite fram och tillbaka. Om man sätter det i relation till första, andra och tredje vågen så är det en relativt låg siffra. Det är få som blir så allvarligt sjuka att de behöver intensivvård och det är ju tack vare att många vaccinerat sig, säger han.

Effekten av de borttagna restriktionerna kommer inte visa sig förrän om några veckor, men i dagsläget är den akuta vården fortfarande i fokus. Något som bidrar till att den planerade vården får vänta och skjutas upp ett tag till.

–Det troliga scenariot framöver är att vi har en långsam minskning av trycket i vården här. Vi ser en minskad smittspridning totalt i regionen, även om den går långsamt. Idag är det 583 personer som vårdas med covid-19, men det är 60 personer mindre än förra veckan, säger han.

Läs mer:

Efter två år har covid-19 blivit en ”vanlig” sjukdom

Covid-19 ska inte längre vara samhällsfarlig sjukdom

Andel vaccinerade i länet

Stockholm dos 1: 81,1 procent

Stockholm dos 2: 78,7 procent

Stockholm dos 3: 48,3 procent

Källa: Region Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.