Categories
Inrikes

Varför firar vi Alla hjärtans dag?

Vem var Valentin?

Historierna bakom alla hjärtans dag är många och har skiljt sig åt beroende på när i tiden de uppstått. Men en sak har degemensamt: Helgonet Valentin, ibland Valentinus.

Precis som med alla legender om helgon är det svårt att säga exakt vad som stämmer och inte om Sankt Valentin.

Enligt en av de mest populära berättelserna var han en martyr som dödades av den romerska kejsaren Claudius II under sena 200-talet. Anledningen var att kejsaren förbjudit äktenskap och kom på Valentin med attarrangera kristnavigslar i hemlighet.I senare historier ska han också ha hjälpt sin fångvaktares dotter återfå sin syn.

Enligt en sägen ska han skrivit ett avskedsbrev till fångvaktens dotter som han avslutade med “din Valentin” innan han dödades, vilket fungerar som en bakgrund till Valentinkorten.

Varför firar vi den 14 februari?

Inom den romersk-katolska kyrkan har minnesdagen av Sankt Valentin firats sedan 490-talet. Innan Valentindagen existerade hölls en hednisk fertilitetsfestival, Lupercalia, i Rom under mitten av februari, och den katolska kyrkan tros ha valt ett datum som sammanföll med festivalen. Sedan1969 firas helgonet dock inte längre officiellt inom kyrkan.

Det var under medeltiden i Storbritannien och Frankrike somfirandetbörjade ta den romantiska form vi känner igen i dag. Där ansågs den 14 februari vara dagen då fåglar bildade par och byarnas ungdomar bildade därför par på lek på Valentindagen.Under 1400-talet började också de första Valentinkorten dyka upp.

Traditionen förankrades inte i USA förrän på 1840-talet, dåpappershandlare började sätta in annonser om Valentinkort i tidningarna. Sedan dess har framväxten drivits främst av kommersiella aktörer, något som fick kritik redan under högtidensförsta starka år, skriver Times.

När kom högtiden till Sverige?

Även vägen in i Sverige gick via handeln, vilket fortfarandemärks tydligt när mantittar påförsäljningenav inte minst rosor, somköpsi rekordmängder i dagarna kring 14 februari.

Redan 1956 använde Nordiska Kompaniet allahjärtans dagi sin marknadsföring – fast då på skottdagen.I en annonsi Svenska Dagbladet uppmanar dedameratt “uppvakta sin favoritkavaljer” med en present.

Firandet den14 februarislog igenom brett först1985 när alla hjärtans dag började skrivas in i de svenska kalendrarna, ochi flera skolor uppmärksammades högtiden till exempel genom atteleverna gav varandra kort eller blommor. Numera har dagen väldigt lite att göra med sin religiösa bakgrund, och är mer en import av den amerikanska versionen av ”Valentine’s day”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.