Categories
Inrikes

George’s video is being used in the hate campaign against Sweden

In a video that has been widely circulated, a father stands in the snow and shouts for his children outside a social services office in northern Sweden. He says that the children have been taken away from him for no reason.

Youtuber and barber George Touma recorded the video and published it on his channels in mid-January. It quickly became part of a campaign against Swedish social services that is now spreading internationally.

Internationally known

George Touma in Gothenburg has become internationally known for his instructional videos on shaving and cutting and has over a million followers on social media. He says that he wanted to help the father in northern Sweden. In the video, the father claims that his children were taken into care on false grounds, but according to a court decision there had been domestic violence and the parents had declined voluntary efforts that they had been offered.

George Touma says he is critical of the video being used for a hate campaign against Sweden – but that he still supports the father and wants to keep pushing for the father’s right to see his children.

But isn’t it your responsibility as an influencer to provide the whole picture and not just the father’s version of events?

– I just acted according to my gut feeling. I don’t have the time to read up on how this develops, he says.

Kidnapping Muslim children

One notion being spread is the one that Swedish authorities are kidnapping Muslim children in order to secularize them. The Doku foundation have reported that this is being propagated by people who are said to be well-known Islamists.

Among those who have taken an interest in the matter are persons from known criminal networks. But George Touma does not agree with the hateful view of Sweden.

– I did something good for one individual. But all those who claim that they hate Sweden – they’re in the wrong. This is our country, George Touma says.

Afraid to have children

He feels that children are too often taken into care, and he wants to spark a debate about the Swedish social services.

But while he does feel that his aims with the video have been misrepresented, he remains critical of how much power the authorities have.

– I’ve become afraid of having children of my own. If a child says in school that his father beats him, they’ll take the child. That makes me livid, he says to SVT.

Categories
Inrikes

Riksbanken: Oförändrad ränta

Energipriserna har ökat snabbt och inflationen är hög, men Riksbanken bedömer att den kommer att backa under året. Därför beslutar de att behålla reporäntan på noll procent.

– Det innebär att boräntorna på kort sikt kan tänkas ligga ungefär stilla, säger Kristina Lagerström, ekonomikommentator SVT Nyheter.

I november i fjol var beskedet från direktionen att en räntehöjning inte är att vänta förrän i slutet av 2024. Men sedan dess har trycket ökat på Riksbanken att föra en stramare penningpolitik.

Prognosen i dag att räntehöjningen blir andra halvåret 2024.

– Det viktigaste här är att Riksbanken inte ändrar sin prognos nästan alls. Det man hade förväntat sig och många hade trott inför det här beslutet var att Riksbanken skulle lyssna på de som tror att räntan behöver höjas för att stävja inflationen, säger Lagerström.

– Viktigt att ha med sig är att inte helt tro på Riksbanken den här gången, då det kan ändras ganska snabbt framöver.

Kronan faller efter besked

Riksbanken fortsätter att köpa tillbaka förfallna statsobligationer som ytterligare ett penningpolitiskt stöd. Under andra kvartalet 2022 ska obligationer för 37 miljarder kronor köpas för att kompensera förfallet av värdepappers innehav.

”Direktionens prognos är som tidigare att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, vartefter det gradvis minskar”, skriver banken.

Kronan faller 6-7 öre mot både dollarn och euron som en konsekvens av beskedet, eftersom marknadsaktörerna hade räknat med hårdare nypor från Riksbanken. Samtidigt föll marknadsräntorna.

Styrränta på noll sedan 2014

Både Norge och Storbritannien har höjt räntan i år och den amerikanska centralbanken har flaggat för att flera räntehöjningar kan komma under året. Inte heller chefen för ECB, Christina Lagarde, har uteslutit en räntehöjning under året.
Riksbankens mål är att hålla inflationen runt 2 procent. I december låg den så kallade KPIF-inflationen i Sverige på 4,1 procent, en ökning som främst beror på höga energipriser. Om energipriserna räknas bort sjönk inflationen istället till 1,7 procent.
Riksbanken har sedan hösten 2014 haft styrräntan på noll eller minus.

Texten uppdateras

Categories
Inrikes

Rekord: Stranden förvandlats till utomhus-BB för sälar

Tiotals turister lockas till ön dagligen för att få en glimt av de söta vitpälsade djuren, som ännu inte har lärt sig att simma.

Anledningen till att allt fler sälhonor kommer för att föda sina kullar på ön är att de får vara i fred där. Det är nämligen förbjudet för människor att närma sig djuren.

Sälarna blir simfärdiga först om några veckor. Under tiden växer de till sig ordentligt, för varje dag som passerar blir djuren 1,5 kilo tyngre. I vår återvänder de då drygt ettåriga sälarna för att ömsa skinn och för visa upp sig för turister och fotografer.

Se de söta sälkutarna i videon ovan.

Categories
Inrikes

Epidemiologen: Ryggraden i övervakningen tas bort

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att från och med onsdag fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Enligt Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi, är beslutet att minska testningen förvånande. Framför allt eftersom det gör det svårt att följa smittspridningen i Sverige.

– Det blir svårt att förstå hur det hur det utvecklas framöver nu när testningen som har varit en ryggrad i övervakningen tas bort, säger Tove Fall i SVT:s Aktuellt.

Mycket att vinna

Hon menar att testningen inte samma negativa effekter på samhället som andra restriktioner. Detsamma gäller munskydd i kollektivtrafiken, tillägger hon.

– Smittspridningen är hög. Vi har stora sjukskrivningstal och hög belastning i vården även om den inte är maxad som den har varit tidigare. Jag tänker att om man kan ta bort udden av det hela har vi mycket att vinna.

Naturligt steg

Den minskade testningen är en del av återöppnandet av Sverige.

Beslutet om att lätta på restriktionerna har tagits mot bakgrund av den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter.

Petter Brodin, barnläkare och professor i immunologi, beskriver utvecklingen som ”ett naturligt steg”.

– Vi behöver betrakta covid-19 som en infektionssjukdom som många andra, till exempel influensa och RS-virus. Dessa övervakar vi på ett annat sätt. Vi mäter antalet fall i sjukvården och gör stickprovstester. Jag tror att vi kan gå in på samma bana med covid-19 , säger Petter Brodin i Aktuellt.

Categories
Inrikes

Så vill Vänsterpartiet bilda regering efter valet

Att Vänsterpartiet står långt ifrån Centerpartiet i viktiga politiska frågor är ingen hemlighet enligt Esbati. Trots det håller Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson dörren öppen för att sitta i en regering med C.

– Om man har en majoritet som ser till att Sverige inte får en nationalkonservativ blåbrun regering så behöver också politiken i en eller annan form utgå från de partier som utgör den majoriteten, säger han i SVT:s 30 minuter.

Samtidigt understryker han att det bästa för partiet vore att slippa ett sådant läge.

– Men jag konstaterar att vi behöver prata om politiska realiteter och Centern också behöver förhålla sig till det.

Se mer i klippet ovan.

Categories
Inrikes

Enkät: Var det bra att restriktionerna avskaffades?

Restauranger och klubbar får hålla öppet som vanligt, det är fritt fram att gå på bio och skyltarna för maxantal i lokaler plockas bort. Ja, i dag slopades de allra flesta restriktionerna i Sverige. Men är det bra eller dåligt?

Hör hur personerna svarade i klippet ovan.

Categories
Inrikes

Knutson: Har blivit en stad och land-konflikt i svensk politik

Regeringens förslag för att omvandla direktivet till svensk lag har stoppats i riksdagen, bland annat eftersom oppositionen anser att förslaget drabbar jägare.

Varför är det så kontroversiellt?

– Det första är väl att jägarna är och har alltid varit en viktig väljargrupp. Det är också en del i stad och land-konflikten i svensk politik, där partierna verkligen vill försöka vara på god fot med landsbygsväljarna. Det syns inte bara i den här frågan utan också när det gäller till exempel bensinpriser och reduktionsplikt.

Kommer Sverige att behöva böta?

– Om inte riksdagen fattar beslut så att det här direktivet kan införlivas i svensk lag i början av 2023 är risken stor att Sverige får dryga böter.

Categories
Inrikes

EU-kommissionen stämmer Sverige

På onsdagen kom beskedet att EU-kommissionen stämmer den svenska staten. Anledningen är att Sverige inte infört de vapendirektiv som kommissionen antog 2017.

Om den svenska staten fälls kan regeringen bli skyldig att betala dryga böter.

Oenighet i riksdagen

Vapendirektivet utformades för att göra det svårare för terrorister att få tag i vapen.

Den svenska regeringens försök att omvandla direktivet till svensk lag har dock misslyckats och senast i januari 2021 stoppades förslaget i riksdagen. Anledningen är att flera oppositionspartier anser att regeringens förslag går längre än vad som egentligen krävs.

Regeringens förslag för en stramare vapenlag kommer bland annat att skada sportskyttar och jägare, menar oppositionen.

– Regeringen gick till riksdagen med ett lagförslag för att vi skulle genomföra det här vapendirektivet som syftar till att förebygga terrorbrott och annan organiserad kriminalitet. Men oppositionen gick emot och fällde lagförslaget, säger Morgan Johansson.

– Risken är nu att Sverige får betala mångmiljonbelopp i böter till EU på grund av det här.

Morgan Johansson ska nu samtala med oppositionen om hur man ska lösa problemet.

– Mitt budskap kommer vara att vi inte kan försätta Sverige i sådan situation att vi måste betala mångmiljonbelopp för att vi ska ha en slappare vapenlagstiftning än alla andra EU-länder, det är helt orimligt, säger han.

M: Regeringen måste agera

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, är kritisk till hur regeringen hanterat frågan.

– Det är jättetråkigt om Sverige får böter för detta. Det är ytterst ett resultat av att Morgan Johansson och regeringen inte lyckats få igenom sin politik i riksdagen. Vi, majoriteten, har varit tydliga: direktivet ska införas men det ska ske på en miniminivå. Vi ska inte krångla till det för jägare i onödan, men det är det regeringen har gjort, säger han till SVT Nyheter.

– Regeringen måste få fram den här produkten så att vi kan få frågan ur vägen, precis som man gjort i många andra länder.

Categories
Inrikes

Antalet studieplatser utökas inte – trots bristen på labbpersonal

– Det är ett moment 22. Eftersom man inte har gjort något åt bristen på så många år så står man nu här med ett stort problem. Frågan är när det inte är hållbart längre, jag anser att vi är där nu, säger Dick Wågsäter, programsamordnare Uppsala universitet.

Brist i nästan hela landet

SVT har varit i kontakt med majoriteten av de lärosäten som utbildar biomedicinska analytiker i Sverige som i många delar ger en samstämmig bild av problemet. I 18 av landets 21 regioner finns det i dag en brist på biomedicinska analytiker och stora pensionsavgångar väntar framöver.

Universitets- och kanslerämbetet bedömer att nästan dubbelt så många studenter som i dag behövs för att möta behovet fram till 2035, ungefär 400 fler studerande per år. Men trots att söktrycket på utbildningen har ökat kraftigt under pandemin så kan man ändå inte ta in fler studenter på utbildningarna. Dels på grund av resursbrist och dels på grund av för få praktikplatser.

– I och med att det är en så stor personalbrist ute i verksamheten så kan de inte ta emot fler praktikanter. Det är en av de stora flaskhalsarna vi har från utbildningens sida, vi kan inte ta emot fler studenter för vi får inte ut dem på praktik, säger Dick Wågsäter.

Många hoppar av utbildningen

För att få jobba som biomedicinsk analytiker behöver man en yrkeslegitimation. Men nu är bristen så stor att labben tvingas anställa olegitimerad personal.

– Vi har just nu annonser ute för biomedicinska analytiker, men vi får helt enkelt inga sökande. Så då får vi använda oss av andra yrkeskategorier eller studenter för att klara av verksamheten, säger Johan Lindh, enhetschef vid Uppsala universitetssjukhus.

Men fler utbildningsplatser skulle inte lösa hela problemet. Många studenter hoppar också av utbildningen. Enligt en rapport från Socialstyrelsen är det i dag bara i snitt 59 procent av studenterna som tar examen, och alltså blir legitimerade biomedicinska analytiker och antalet har sjunkit kraftigt sedan 2018.

– En anledning är att vissa börjar jobba direkt i stället för att göra klart utbildningen, säger Dick Wågsäter.

För att bryta trenden och komma åt flaskhalsarna lyfter man krav på riktade satsningar på höjda löner, yrkets status och fler utbildningsplatser.

Categories
Inrikes

Moderaterna vill tillföra tre miljarder till försvaret

Med anledning av den ryska upptrappningen vid Ukrainas gräns vill Moderaterna tillföra medel till försvarsmakten.

– Det säkerhetspolitiska läget är fundamentalt annorlunda och vi måste ta höjd för detta, säger Moderaternas försvarspolitiska talesperson Pål Jonson på pressträffen.

Bygger på försvarsmaktens bedömning

Två och en halv miljard bör enligt partiet läggas på det militära försvaret och en halv miljard på det civila försvaret.

Resurserna bör användas för anskaffning av ammunition, mängdmateriel och reservdelar samt för mer personal och satsningar på det civila försvaret inklusive cybersäkerhet, enligtModeraterna.

Beloppet bygger på de bedömningar försvarsmakten gjort, enligt partiets försvarspolitiske talesperson Pål Jonson.

– Vi behöver skruva upp tempot i försvarsreformen. Det handlar om brister i ammunition, robotar till flygvapnet, övningar, personal och resurser men också en förstärkning av det civila försvaret, säger pål Jonson.

”Vill eftersträva enighet”

Moderaterna anser att det inte kan vara politiken eller de ekonomiska resurserna som sätter gränsen för hur mycket pengar försvaret får. Partiledaren Ulf Kristersson understryker att resurserna inte får tas från den långsiktiga uppbyggnaden av försvaret.

Samtidigt framhåller han att förslaget är Moderaternas ingångsvärde när Försvarsberedningen nu ska träffas.

– Vi eftersträvar enighet så långt det är möjligt, det ligger ett egenvärde i detta, säger Ulf Kristersson (M).