Categories
Inrikes

Varför firar vi Alla hjärtans dag?

Vem var Valentin?

Historierna bakom alla hjärtans dag är många och har skiljt sig åt beroende på när i tiden de uppstått. Men en sak har degemensamt: Helgonet Valentin, ibland Valentinus.

Precis som med alla legender om helgon är det svårt att säga exakt vad som stämmer och inte om Sankt Valentin.

Enligt en av de mest populära berättelserna var han en martyr som dödades av den romerska kejsaren Claudius II under sena 200-talet. Anledningen var att kejsaren förbjudit äktenskap och kom på Valentin med attarrangera kristnavigslar i hemlighet.I senare historier ska han också ha hjälpt sin fångvaktares dotter återfå sin syn.

Enligt en sägen ska han skrivit ett avskedsbrev till fångvaktens dotter som han avslutade med “din Valentin” innan han dödades, vilket fungerar som en bakgrund till Valentinkorten.

Varför firar vi den 14 februari?

Inom den romersk-katolska kyrkan har minnesdagen av Sankt Valentin firats sedan 490-talet. Innan Valentindagen existerade hölls en hednisk fertilitetsfestival, Lupercalia, i Rom under mitten av februari, och den katolska kyrkan tros ha valt ett datum som sammanföll med festivalen. Sedan1969 firas helgonet dock inte längre officiellt inom kyrkan.

Det var under medeltiden i Storbritannien och Frankrike somfirandetbörjade ta den romantiska form vi känner igen i dag. Där ansågs den 14 februari vara dagen då fåglar bildade par och byarnas ungdomar bildade därför par på lek på Valentindagen.Under 1400-talet började också de första Valentinkorten dyka upp.

Traditionen förankrades inte i USA förrän på 1840-talet, dåpappershandlare började sätta in annonser om Valentinkort i tidningarna. Sedan dess har framväxten drivits främst av kommersiella aktörer, något som fick kritik redan under högtidensförsta starka år, skriver Times.

När kom högtiden till Sverige?

Även vägen in i Sverige gick via handeln, vilket fortfarandemärks tydligt när mantittar påförsäljningenav inte minst rosor, somköpsi rekordmängder i dagarna kring 14 februari.

Redan 1956 använde Nordiska Kompaniet allahjärtans dagi sin marknadsföring – fast då på skottdagen.I en annonsi Svenska Dagbladet uppmanar dedameratt “uppvakta sin favoritkavaljer” med en present.

Firandet den14 februarislog igenom brett först1985 när alla hjärtans dag började skrivas in i de svenska kalendrarna, ochi flera skolor uppmärksammades högtiden till exempel genom atteleverna gav varandra kort eller blommor. Numera har dagen väldigt lite att göra med sin religiösa bakgrund, och är mer en import av den amerikanska versionen av ”Valentine’s day”.

Categories
Utrikes

”En invasion skulle bli oerhört kostsam”

Elina: Hej! Tack för en väldigt bra och nyanserad rapportering. Om Ryssland inte ger något officiellt svar (enligt Wienavtalet) gällande militära övningarna och när de upphör, vad är nästa steg i diplomatin?

Bert Sundström: Svårt att säga, men signaler i dag från Ryssland kanske tyder på att risken för krig minskar.

Dave: Ukrainas försvarsmakt är inbjudna till övningar i Sverige, Aurora 2023. Innebär detta att Ryssland ser oss som bundsförvanter med Ukraina vid ett eventuellt anfall?

Bert Sundström: Ja, det tror jag. De ser oss ju också som i praktiken NATO-allierade.

Marie A: Den ryska ledningens beskrivning av läget verkar vara att Ryssland står under ett akut hot från USA/Nato. Hur ser gemene man i Ryssland på det – håller de med, eller tycker de att Putin överdriver?

Bert Sundström: De som får sin information från ”PutinTV” sväljer propagandan. De som hämtar sin information från oberoende källor sväljer den inte.

Johannes.K: Har Putin börjat förbereda folket på kriget? Vad är stämningen i Ryssland? Vad jag förstått det som så var det extra mycket anti-väst och ”Krim är vårt” propaganda inför invasionen av Krim. Har det varit lika mycket nu?

Bert Sundström: Först var det väldigt mycket. Nu har det lugnat sig lite. Ett gott tecken kanske.

Daniel Lundström: Antingen invaderar Ryssland Ukraina , eller så ger Ukraina vika och bryter förbindelse med Nato och EU. Det senare alternativet är väl den enda vägen att gå med tanke på att dom inte kommer ha något stöd om kriget bryter ut. Så tyvärr är det som så att bollen ligger hos Ukraina. Rätta mig gärna om jag tänker fel?

Bert Sundström: Ukraina har redan valt väg – bort från Ryssland och mot demokrati. Det kommer inte att ändras. Och det är det som gör Putin rädd.

Lars-Anders Sjöquist: Vad är det i slutändan som Ryssland skulle vilja uppnå med att invadera Ukraina? Det lär ju i slutändan bli extremt kostsamt för Ryssland på alla vis? Kan en invadering verkligen löna dig för dem?

Bert Sundström: En invasion skulle bli oerhört kostsam. Men Putin verkar ha nån sorts återupprättande av det ryska imperiet som övergripande mål. Och det får kosta …

S. Nelhest: Tror du att Putin kan dra sig tillbaka utan att tappa ansikte bland det ryska folket, eller är det för sent nu?

Bert Sundström: Ja. Putin kan komma undan med vad som helst nästan. Propagandaapparaten är massiv.

Categories
Ekonomi

Kryptokonst-entreprenören: ”Det kommer förändra mänskligheten och hur vi lever”

Genom en så kallad NFT – non fungible token – kan man köpa äganderätten till ett digitalt konstverk.

Det är ett slags äkthetsbevis kopplat till blockkedjeteknik som gör att man kan avgöra vem som äger originalet.

Kritiker menar att det som säljs bara är luft och att NFT-boomen är en bubbla.

En generationsfråga

Men entreprenören Patrik Arnesson tror tvärtom att detta är början på någonting som kommer växa sig ännu större.

– Det som sker nu är ett nytt tech-paradigmskifte. Vi hade webben, vi hade mobilen. Och nu har vi blockkejdan och NFT. Och det är det som kommer förändra mänskligheten och hur vi lever, säger han.

Han menar också att det handlar om en generationsfråga hur man ser på digitala tillgångar.

– Barn och ungdomar spelar spel i digitala världar och köper digitala tillgångar för hundratals kronor i spelen. För barnen är det här fullt rimligt. Varför? För att kunna skryta i den digitala världen, säger han.

Och hur vi ser ut i ”metaverse”, den digitala världen, tror han kommer bli allt viktigare.

– Vilken bil du kör och vilken klocka du bär, kommer vara viktigare i den digitala världen än i den verkliga världen.

Skrytfaktor bakom

Vad säger du till de som menar att det som säljs är luft och att detta är en bubbla?

– Precis som konst så kan man kalla det för en bubbla eller att det bara är luft. Jag kan ju göra en kopia på Mona Lisa som ser exakt ut som originalet. Vad är egentligen skillnaden? Det är marknaden som bestämmer vad en NFT är värd och nu säger marknaden att Crypto Punk 7523 är värd 12 miljoner dollar.

Det är skrytfaktor som ligger bakom?

– Ja absolut. På samma sätt som om du kommer hem till mig och ser Mona Lisa på väggen och jag inte kan visa att jag har ägarbeviset för tavlan, så kommer du inte bli så imponerad. Så precis, skrytfaktor, men i den digitala världen.

Categories
Lokalt

Kommunen som godtar otillåtna kontrakt: ”Vi utgår från lagstiftningen”

För fyra år sedan bytte Timrå kommun fot. Då bestämde man sig för att inte längre kräva ett godkännande av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för att bevilja ekonomiskt bistånd till boendekostnad. Beslutet var en del av ett större förändringsarbete inom socialtjänsten, och man bedömer att det juridiska läget är tydligt.

– Vi utgår från lagstiftningen och Socialstyrelsens handbok, och där ser vi inget som kräver att vi behöver göra på något annat sätt, förklarar Pernilla Krasser.

Den svarta bostadsmarknaden

Pernilla Krasser uppger att kommunens beslut grundar sig vad man menar är en helhetsbedömning av Timrå kommuns behov. Detta trots att beslutet då resulterar i att kommunen eventuellt betalar ut pengar till kriminell verksamhet: uthyrarna på den svarta bostadsmarknaden.

– Jag utgår ifrån de villkor vi har i Timrå. Jag kan samtidigt förstå att man i kommuner med en annan kontext kan ha andra behov.

Ett argument är ju att kommunens pengar inte ska gå till illegal verksamhet?

– Vi för dialog med våra klienter när det är något som skapar funderingar hos oss. Vi hade ett ärende häromveckan där en person hyrde ut en bostad till ett pris som inte kan anses rimligt. Då har vi haft en dialog med klienten och resonerar i de termer att vi har skattemedel som vi ansvarar för. Och då har vi kunnat komma överens om en hyresnivå. Jag tycker det är spännande att utforska de vägarna.

Vill inte ”öka utsattheten”

Hon uppger att socialtjänstens huvudsakliga uppdrag är att hjälpa personer som behöver kommunens stöd för att komma i egen försörjning.

– Det är ju redan samhällets mest utsatta målgrupp och vi vill inte bidra till att den utsattheten känns ännu större.

Samtidigt menar Pernilla Krasser att frågan om otillåtna andrahandskontrakt är komplex, och att kommuner gör helt olika bedömningar då bostadssituationen ser så pass olika ut runtom i landet.

I klippet åker vi till Timrå för att ta reda på mer om hur kommunen resonerar.

Categories
Lokalt

Boverket: Lagen bör ändras – svarthyrorna måste bort

Han menar att biståndsstoppet är det mest effektiva sättet att stävja efterfrågan på den svarta bostadsmarknaden. Nilsson konstaterar dock att Socialtjänstlagen bör förtydligas.

– Jag kan inte hitta något i lagens förarbeten, utredningar eller liknande som ens kunde föreställa sig att socialtjänsten skulle hamna i den här situationen. Vill man komma tillrätta med svarta kontrakt så borde lagen skrivas om, säger han.

Men vad är det som tyder på att det här arbetssättet faktiskt är effektivt mot svarthyror?

– Södertälje är det bästa exemplet. Där har man aktivt jobbat med det här. Det är klart att då kommer det ut mer lägenheter på marknaden.

I klippet: Hör mer om Boverkets syn på det osäkra juridiska läget och varför Socialtjänstlagen bör ändras.

Categories
Vetenskap

Se djuren som lever på Arktis undervattensvulkaner

Arktis hav är täckt av is och det är svårt att utföra expeditioner i den hårda miljön. Nu har en internationell forskargrupp med hjälp av undervattenskameror och bottenprov hittat ett ekosystem av svampdjur på den annars kala botten. Karin Steffen är forskare inom farmaceutisk biovetenskap och har själv forskat kring svampdjur. Hon är imponerad av den nya upptäckten.

– Den näring som finns i vattnet där är en procent av den näring de skulle behöva. Det är en gåta. Hur lyckas de överleva?

300 år gamla

Tre arter har identifierats i svampdjurskolonin, Geodia Parva, Geodia hentscheli och Stelletta rhaphidiophora. För första gången har forskarna kunnat läsa av åldern på svampdjuren genom att analysera kol i vävnad från djurens kroppar. Genomsnittsåldern för svampdjuren på Arktis havsbotten var 300 år.

– Det är helt fascinerande, säger Karin Steffen.

Categories
Utrikes

Experten: Putin kanske inte har bestämt sig än

Fredrik Löjdquist, chef för Utrikespolitiska institutets centrum för Östeuropastudier instämmer också han i att risken är överhängande.

– Det kan vara så att Putin inte fattat ett slutgiltigt beslut ännu. Men nu är man redo för ett stort militärt angrepp om man skulle behöva det.Att använda det här för att försöka förstärka sin förhandlingsposition ser ut som om det var ett tidigare skede, men vi vet inte, säger han.